Beloop van de infectie

NOMOREC
Belangrijke boodschappen:
- Een recente hepatitis C-infectie heet ook wel een ‘acute' infectie . Na zes maanden wordt een infectie ‘chronisch’ genoemd.
- In de acute fase is er een kans dat je lichaam het hepatitis C-virus zelfstandig opruimt. De kans hierop is kleiner als je hiv hebt.
- Veel mensen hebben geen of weinig klachten van hepatitis C.
- Als je hepatitis C niet laat behandelen, dan kan het virus na tien tot dertig jaar ernstige leverschade veroorzaken.
 

Acute of chronische infectie

De eerste zes maanden van een hepatitis C-infectie heet de acute fase. Als je het virus na deze periode nog steeds in je lichaam hebt, dan spreekt men officieel over een ‘chronische infectie’. 
 

Spontane genezing

In de acute fase is er een kleine kans dat je lichaam het hepatitis C-virus zelfstandig opruimt.
Lees meer

De kans op spontane genezing is 30-40% bij mensen zonder hiv. Deze kans daalt tot 10-15% als je hiv hebt. Na ongeveer een maand is duidelijk of spontane genezing zich inzet. Als je lichaam het virus niet zelf opruimt, dan is er nog niets loos. Van hepatitis C kun je vrijwel altijd genezen dankzij medicatie.

 

Symptomen van acute hepatitis C

Acute hepatitis C klinkt ernstiger dan het is. Meestal heb je geen klachten van een acute infectie.
Lees meer

Als symptomen zich voordoen, dan gaat het vaak om vage klachten en een gevoel van algehele malaise. Je kunt ook geelzucht krijgen.

Mogelijke symptomen:
• verminderde eetlust
• misselijkheid en overgeven
• ongewone vermoeidheid
• griepachtige verschijnselen
• koorts (hoge temperaturen)
• pijn in de buikstreek
• geel oogwit, gele huid (geelzucht)
• donkere urine (de kleur van cola)
• lichte ontlasting (de kleur van stopverf)

Na hoeveel tijd je symptomen krijgt van een acute hepatitis C (als je ze al krijgt) verschilt per persoon. Gemiddeld duurt het zeven weken na infectie. Maar er zijn ook mensen die al twee weken na infectie symptomen hebben en anderen die pas na 26 weken klachten krijgen.

 

Symptomen van chronische hepatitis C

Ongeveer de helft van de mensen met chronische hepatitis C heeft klachten. Op de lange termijn kunnen klachten toenemen.
Lees meer

Mogelijke symptomen:
•  vermoeidheid
•  gewrichts- en spierpijn
•  geen eetlust
•  je niet goed voelen (algehele malaise)

Mogelijke symptomen bij vergevorderde chronische hepatitis C:
•  geelzucht
•  vocht in de buik
•  bewustzijnsstoornissen
•  bloedingen in de slokdarm

Sommigen krijgen last van ‘brain fog’. Het lijkt alsof er een dikke mist in je hoofd hangt die je belet helder te denken. Weer anderen krijgen last van depressie.

 

Langetermijngevolgen van hepatitis C

Als je hepatitis C niet laat behandelen, dan kan het virus na tien tot dertig jaar ernstige leverschade veroorzaken.
Lees meer

Een onbehandelde hepatitis C kan leiden tot leverfibrose (= verlittekening van de lever). In sommige gevallen krijgen mensen levercirrose (= verschrompeling van de lever). In het ernstigste scenario werkt de lever niet goed meer en is een levertransplantatie nodig. Hepatitis C vergroot ook de kans op leverkanker.

Hoe snel wordt je lever beschadigd?
De snelheid waarmee hepatitis C de gezondheid schaadt, hangt af van:
• leeftijd: als je jonger bent, gaat het langzamer
• alcoholgebruik: zelfs matig drankgebruik kan leiden tot leverschade
• het hebben van andere infecties, zoals hiv en hepatitis B

Andere aandoeningen
Chronische hepatitis C heeft niet alleen impact op de lever. Een chronische infectie geeft ook een grotere kans op hart-en vaatziekten en suikerziekte. Als je hiv hebt, dan zijn de kansen hierop nog wat hoger.

Terug